لطفا کمی صبر کنید

سنگ نورد ایرانی، قهرمان آسیا شد

سریعترین مرد عمودی جهان برسکوی نخست رقابت های سنگ نوردی آسیا قرار گرفت.