لطفا کمی صبر کنید

انگیزه‌های از دست رفته

فرزانه فصیحی از قهرمانان دوهای سرعت درباره پشتوانه این ورزش گفت: پشتوانه سازی، زمانی جدی می‌شود که جوانان شرایط خوب باتجربه ترها را ببینند.