لطفا کمی صبر کنید

رکود رکورد

دوومیدانی بانوان ایران در بازی‌های داخل سالن آسیا با یک نماینده نتوانست نتیجه بگیرد.