لطفا کمی صبر کنید

سه برنز پایان کار نمایندگان ایران در کشتی با کمربند

کشتی گیران مرد و زن ایران در رقابتهای کشتی با کمربند کلاسیک بازیهای داخل سالن آسیا سه مدال برنز کسب کردند.