لطفا کمی صبر کنید

انتقام مجدد قلعه نویی از منصوریان

امیر قلعه نویی برای دومین بار از علیرضا منصوریان انتقام گرفت.