لطفا کمی صبر کنید

درگیری بازیکنان؛ انتقال پورقاز به بیمارستان

مدافع تیم سپاهان به بیمارستان انتقال داده شد.