لطفا کمی صبر کنید

بابامیری: بچه‌ها همه را غافلگیر کردند/ صدیقی: مسئولان از موی‌تای بانوان حمایت کنند.

سرمربیان تیم‌های مردان و زنان موی‌تای کشورمان از مسئولان درخواست کردند که حمایت بیشتری از این رشته داشته باشند.