لطفا کمی صبر کنید

انگیزه زیاد گلزنی مهاجم سپاهانی به پرسپولیس

مهاجم ریزنقش سپاهان برای بازی امشب با پرسپولیس انگیزه بسیار زیادی دارد.