لطفا کمی صبر کنید

جایگاه ایران در جدول توزیع مدال بازیهای داخل سالن

کاروان اعزامی ایران به بازی‌های داخل سالن آسیا در جایگاه دوم جدول توزیع مدال قرار گرفت.