لطفا کمی صبر کنید

همه موقعیت‌های ذوب‌آهن برای یک نفر

شماره هفت ذوب‌‌آهن، تاثیرگذارترین بازیکن تیم در بازی مقابل استقلال بود. البته تاثیری معکوس در روند تیم‌اش داشت.