لطفا کمی صبر کنید

تاریخ نگاری؛ سومین تنبیه فیفایی پرسپولیس

در 17 سالی که مسابقات فوتبال لیگ برتر برگزار شده است، به جز جرائم مالی، تنها 2 تنبیه عمومی پرسپولیس را نقره داغ کرده است ، امتیازاتی که میتوانست منجر به سقوط به دسته اول ویا از دست رفتن قهرمانی شود .