لطفا کمی صبر کنید

عامل اصلی صدور حکم سنگین علیه پرسپولیس

حکم فیفا علیه باشگاه پرسپولیس، بحث روز فوتبال ایران است.