لطفا کمی صبر کنید

ونگر: در حال انجام مذاکره با ولبک و رمزی هستیم

سرمربی با سابقه تیم فوتبال آرسنال رایزنی با ۲ ستاره تیمش را به منظور تمدید قرارداد تایید کرد.