لطفا کمی صبر کنید

آخرین صحبت وکیل طارمی در مورد محرومیت مهدی

وکیل مهدی طارمی می‌گوید که باشگاه پرسپولیس از قبل در جریان شکایت باشگاه ترکیه‌ای قرار داشته است.