لطفا کمی صبر کنید

مبلغ ۲۳ میلیارد حق پخش فوتبال برای عهد باستان است!

رئیس فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه صحبت های انجام شده برای حق پخش تلویزیونی بیشتر از ۲۳ میلیارد گذشته است، گفت: این مبلغ برای عهد باستان بود نه نیاز امروز فوتبال!