لطفا کمی صبر کنید

رومنیگه: آنچلوتی نباید مورد انتقاد قرار گیرد؛ بازی بایرن مونیخ و پاری سن ژرمن، نبردی میان دو فرهنگ است