لطفا کمی صبر کنید

ناپولی تایید کرد:‌ احتمال دارد میلیک دوباره جراحی کند