لطفا کمی صبر کنید

میلان؛ آتش گرفتن تیم کاغذی

حمیدرضا صدر به شکست میلیونرهای میلانی برابر سامپدوریا پرداخته، به سقوط روسونری به رتبه ششم...