لطفا کمی صبر کنید

رددرخواست22میلیاردی فاتح تریم ازسوی استقلال

این مربی سالی 5 میلیون یورو برای حضور در ایران درخواست کرده و اعلام کرده 2.5 میلیون یورو را ابتدای ورود از باشگاه می خواهد. معلوم است که او به استقلال نمی‌آید.