لطفا کمی صبر کنید

فتحي عضو پنجم هيات مديره استقلال

عضو پنجم هيات مديره باشگاه استقلال به زودي معرفي خواهد شد.