لطفا کمی صبر کنید

حاج رضایی: ملی پوشان نه با پیروزی بلکه با یک مبارزه مردانه به کشور بازگردند

مفسر و منتقد فوتبال تعامل و ارتباط رودروی وزیر با ورزشکاران در برهه های زمانی ورزشی خاص را روحیه بخش و مثبت ارزیابی کرد و گفت: سلطانی فر بر اساس حوزه مسئولیتی که برعهده دارد در خط مقدم است.