لطفا کمی صبر کنید

علی کریمی امروز هم در تمرین تیم نفت!

جادوگر امروز هم تیم نفت تهران را تمرین داد.