لطفا کمی صبر کنید

گزینه مناسب برای جایگزینی آنچلوتی از نگاه ماتئوس

ستاره سابق بایرن مونیخ از گزینه مناسب برای جایگزینی کارلو آنچلوتی سخن به میان آورد.