لطفا کمی صبر کنید

همدانی و آقایی هدایت گسترش فولاد را بر عهده دارند

مدیرعامل باشگاه گسترش فولاد تبریز از انتخاب سرمربی جدید طی روزهای آینده خبر داد.