لطفا کمی صبر کنید

شهر که شلوغ می شود...

باوجود این که هنوز مسابقات لیگ برتر والیبال به طور عملی آغاز نشده سروصدای تیم ها بلند شده است.