لطفا کمی صبر کنید

آغاز تمرینات تراکتورسازی قبل از آمدن سرمربی خارجی/ توشاک تا 5 تیرماه در تبریز

تمرینات تیم تراکتورسازی چند روز قبل از آمدن جان توشاک ولزی در تبریز آغاز خواهد شد.