لطفا کمی صبر کنید

تابارز: دوست دارم صلاح فردا بازی کند

سرمربی اروگوئه از محمد صلاح ستاره تیم ملی مصرتمجید کرد.