لطفا کمی صبر کنید

پیش بازی اروگوئه-مصر؛ هیجان پسران نیل برای شروعی دوباره پس از 28 سال دوری!