لطفا کمی صبر کنید

سرمربی پرتغال: اخراج لوپتگی تاثیر منفی روی اسپانیا نمی گذارد

سرمربی پرتغال اعتقاد دارد اخراج خولن لوپتگی تاثیر منفی روی اسپانیا نخواهد گذاشت.