لطفا کمی صبر کنید

چهل و چهار سال با گل!

ایلنا: با گلزنی روسیه در نیمه اول، بار دیگر مسابقه افتتاحیه بدون گل زده نماند.