لطفا کمی صبر کنید

روسیه و عربستان به روایت عدد/ فاجعه تاریخی شاگردان پیتزی

عربستان هیچ شوت داخل چارچوبی نداشت.