لطفا کمی صبر کنید

گل دوم دنیس چریشف به عربستان (روسیه 4-0 عربستان)