لطفا کمی صبر کنید

هیرو: مقابل پرتغال همان اسپانیای همیشگی را خواهیم دید؛ سه فینال بزرگ پیش روی ماست