لطفا کمی صبر کنید

واکنش AFC به شکست مفتضحانه عربستان مقابل روسیه در افتتاحیه جام بیست و یکم

کنفدراسیون فوتبال آسیا بهشکست تحقیر امیز عربستان مقابل روسیه در جام جهانی 2018 واکنش نشان داد.