لطفا کمی صبر کنید

چراغ سبز کی روش برای تمدید قرارداد با فدراسیون فوتبال

اظهارات اخیر کارلوس کی روش نشانه ای از چراغ سبز نشان دادن او برای تمدید قرارداد با فدراسیون فوتبال است.