لطفا کمی صبر کنید

لوپتگی: انتظار داشتم روبیالس نسبت به خبر توافق من با رئال لطیف تر عمل کند

سرمربی جدید رئال مادرید گفت: انسان وفاداری هستم اما انتظار داشتم روبیالس نسبت به خبر توافق من با رئال لطیف تر عمل کند.