لطفا کمی صبر کنید

طرح نوشت؛ لوپتگی یکی را از دست داد برای دیگری!

لوپتگی رئال مادرید را به دست آورد ولی اسپانیا را از دست داد.