لطفا کمی صبر کنید

پیش بازی پرتغال-اسپانیا؛ لاروخا مقابل قهرمان اروپا به دنبال ثابت کردن اینکه بدون لوپتگی هم می تواند