لطفا کمی صبر کنید

اولین پیشنهاد رسمی رئال مادرید برای آلیسون 50 میلیون یورو است؛ رم 100 میلیون یورو می خواهد