لطفا کمی صبر کنید

برنامه ویژه اینتر برای به خدمت گرفتن موسی دمبله؛ یک سال در مه‌آتزا و سپس در لیگ چین