لطفا کمی صبر کنید

فلیپه اندرسون در آستانه پیوستن به وست هم؛ جزئیات نهایی انتقال را به تاخیر انداخته است