لطفا کمی صبر کنید

رم قصد فروش الشعراوی را ندارد؛ علاقه مندی رم به ویلیام بیاندا، مدافع جوان لنس فرانسه