لطفا کمی صبر کنید

تبریزی به دنبال بقا در فهرست کی‌روش

آقای گل حال حاضر لیگ برتر همچنان برای به دست آوردن جایگاه ثابت در لیست کی روش تلاش می کند.