لطفا کمی صبر کنید

گزینه های هدایت بایرن در تابستان آینده

با رفتن آنچلوتی از بایرن مونیخ بحث ها در مورد جانشین وی در مطبوعات جهان داغ است.