لطفا کمی صبر کنید

استادیوم آزادی تهران در حاشیه برگزاری دیدار ایران و اسپانیا