لطفا کمی صبر کنید

«پیکه» هم هو شد هم تشویق/ حمایت «راموس» کارساز نبود

در دیدار اسپانیا و آلبانی پیکه هم هو شد و هم تشویق، اما تعداد کسانی که برای او سوت زدند بیشتر از کسانی بود که تشویقش کردند.