لطفا کمی صبر کنید

برای کسی شاخ‌وشانه نمی‌کشم/ بیش از درآمدم در دوومیدانی هزینه کردم

قهرمان دوی سرعت آسیا می گوید هیچ وقت برای کسی شاخ و شانه نکشیده و مصاحبه هایش با هدف پیشبرد برنامه‌های تمرینی‌اش بوده است.