لطفا کمی صبر کنید

بازگشت اسبقی به تمرینات تیم ملی تکواندو

بهنام اسبقی بعد از رفع مشکلات موجود با کادر فنی تیم ملی از فردا به اردوهای آماده سازی ملحق می شود.