لطفا کمی صبر کنید

ضربه ایستگاهی زدن «رونالدو» چطور پیشرفت کرد؟

ادوین فان‌درسار توضیح داده چطور زمانی که در یونایتد بوده با رونالدو تمرین ضربات ایستگاهی می‌کرده و چرا این بازیکن پیشرفت کرده است.