لطفا کمی صبر کنید

خط و نشان آزادکار امریکایی برای یزدانی و سعداله‌یف

قهرمان امریکایی کشتی آزاد جهان و المپیک گفت: منتظر مبارزه با عبدالرشید سعداله یف و رضا یزدانی هستم.